Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55500
Nhan đề: Ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ đối với xã hội Mỹ
Tác giả: Lê, Thị Thu Hà
Từ khoá: Điện ảnh
Mỹ
Xã hội
Văn hóa
Xu hướng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 11.- Tr.36-43
Tóm tắt: Điện ảnh là một loại hình nghệ thuật, là công cụ truyền thông đại chúng, giải trí quan trọng của xã hội hiện đại. Điện ảnh Mỹ đóng vai trò quan trọng, chủ đạo trong quá trình phát triển của lịch sử điện ảnh thế giới. Điện ảnh Mỹ không chỉ phản ánh một cách nhanh nhạy, chân thực và sinh động mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Mỹ, mà còn là một kênh tuyên truyền và quảng bá văn hóa Mỹ ra phạm vi thế giới. Bài viết sẽ góp phần tìm hiểu và làm rõ một số ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ đối với xã hội Mỹ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55500
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.