Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55501
Title: Thất nghiệp trong giới trẻ Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính 2008-2009
Authors: Đinh, Thị Thùy Linh
Keywords: Thất nghiệp
Việc làm
Giới trẻ
Hoa Kỳ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 11.- Tr.44-51
Abstract: Giới trẻ Hoa Kỳ 1 đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong thị trường lao động. Sau khủng hoảng tài chính 2008-2009, những người trẻ tuổi ở Mỹ đã gặp phải khủng hoảng việc làm chưa từng thấy trong giai đoạn đương đại, dưới rất nhiều hình thức, ví dụ học sinh trung học khó tìm được việc làm sau giờ học, những người ở độ tuổi 20 bị mắc kẹt trong các chương trình thực tập không trả lương, hay sinh viên tốt nghiệp phải chấp nhận công việc có mức lương và kỹ năng thấp như phục vụ bàn. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ có những tác động nghiêm trọng và lâu dài cho cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân thất nghiệp trong giới trẻ Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính 2008-2009, bài viết nêu ra một số nhận xét đánh giá tác động của tình trạng này đối với nền kinh tế Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55501
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.