Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55522
Title: Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nay
Authors: Phạm, Thị Hiếu
Keywords: Thương mại
Việt Nam
Hoa Kỳ
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 12 .- Tr.26-32
Abstract: Sau hơn 20 năm kể từ khi Hoa Kỳ nối lại quan hệ với Việt Nam, quan hệ thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu rất quan trọng, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác xuất khẩu lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ về giá trị thương mại và cơ cấu thương mại kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến nay. Từ đó, đưa ra một số nhận xét và đánh giá triển vọng thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55522
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.