Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55539
Title: Canada - Tiến trình hướng tới một quốc gia đa văn hóa
Authors: Nguyễn, Khánh Vân
Keywords: Đa văn hóa
Song văn hóa
Canada
Nhập cư Canada
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 12.- Tr.47-55
Abstract: Trong khoảng 50 năm trở lại đây, Canada đã tự nhìn nhận mình là một xã hội đa văn hóa. Những thành tựu và uy tín của Canada ngày nay trong khía cạnh xây dựng và củng cố tính đa văn hóa là kết quả của một quá trình diễn ra lâu dài với những mâu thuẫn và chuyển đổi phức tạp bên trong để từ một xã hội thuộc địa đề cao truyền thống của người Anh chuyển sang một xã hội hoan nghênh sự đa dạng về chủng tộc, tôn giáo và văn hóa. Động lực chính của sự chuyển đổi này là các luồng nhập cư không ngừng hướng đến Canada qua các thời kỳ và dần trở thành các yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. Những nội dung dưới đây sẽ xem xét quá trình chuyển biến về mặt chính sách và thái độ của người dân Canada liên quan đến vấn đề nhập cư và đa dạng văn hóa qua các giai đoạn (từ ngày đầu Nhà nước Canada độc lập năm 1867 đến nay) để làm sáng tỏ hơn về sự hình thành tính đa văn hóa của Canada hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55539
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.