Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55576
Title: "Xứ Lạng tứ trấn" bốn ngôi đền trấn giữ Thành cổ Lạng Sơn
Authors: Hoàng, Minh Hiếu
Keywords: Xứ Lạng tứ trấn
Bốn ngôi đền
Trấn giữ Thành cổ Lạng Sơn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 06 .- Tr.62-68
Abstract: Xứ Lạng từ xưa đã nối tiếng là mảnh đất địa linh, nhân kiệt. Trong quá trình tụ cư, con người nơi đây đã bồi đắp nhiều giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp. Trước đây, khi nghiên cứu về Lạng Sơn, các nhà khoa học đã xem xét rất nhiều chiều cạnh và một số vấn đề đã được tiếp cận làm rõ, trong đó có xứ Lạng trong quá trình lịch sử của dân tộc. Gắn liền với Đoàn thành*1' (thành cổ Lạng Sơn) có bốn ngôi đền nằm ở bốn hướng trấn giữ và “bảo vệ” ngôi thành, đây là mô hình rất đặc trưng mà trước đó ta đã bắt gặp với trường hợp ở kinh thành Thăng Long. Việc hiểu và đánh giá đúng “xứ Lạng tứ trấn” góp phần vào việc giữ gìn và phát huy giá tri của di sản văn hóa này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55576
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.