Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55652
Nhan đề: Các nhân tố tác động đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Cần Thơ
Tác giả: Phan, Anh Tú
Hứa, Thanh Nghị
Từ khoá: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Thành phố Cần Thơ
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 152 .- Tr.24-32
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố tác động đến vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Cần Thơ từ năm 2009 đến năm 2018. Ứng dụng mô hình lực hấp dẫn, sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares), kết quả cho thấy khoảng cách địa lý, khoảng cách thể chế, chi phí gia nhập thị trưởng, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý có tác động đến vốn FDI của thành phố Cần Thơ. Trong khi đó, độ trễ FDI, khoảng cách văn hóa, tính mình bạch, chi phí thời gian và tính năng động không có tác động. Hàm ý của nghiên cứu nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tìm kiếm những nhà đầu tư tiềm năng, đồng thời các giải pháp giúp tăng cường hơn nữa các hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55652
ISSN: 1859-3666
Bộ sưu tập: Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.14.36


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.