Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55709
Title: Tia cực tím và tác hại đến sức khỏe
Authors: Phan, Minh Trí
Keywords: Tia cực tím
Tác hại
Sức khỏe
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 650 .- Tr.28-29
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến những ảnh hưởng của tia cực tím lên cơ thể và phương pháp phòng ngừa tác hại của tia UV.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55709
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
611.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.