Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55777
Title: Kinh tế Việt Nam năm 2020, triển vọng năm 2021
Authors: Phạm, Sỹ An
Lê, Quỳnh Trang
Chu, Thị Lê Anh
Keywords: Kinh tế Việt Nam
Tăng trưởng kinh tế
Đại dịch Covid -19
Triển vọng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 04 .- Tr.39-40
Abstract: Bài viết đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020 với các diễn biến kinh tế do cú sốc đại dịch Covid-19 làm suy giảm hoạt động sản xuất - kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực qua việc so sánh với hai cú sốc là cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Từ đó, ước định một số triển vọng năm 2021 cùng với những gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi nền kinh tế trên nền tảng ổn định, vững chắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55777
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.