Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55799
Title: Một số quy định về nhập khẩu chính ngạch trái cây tươi của Trung Quốc và đề xuất với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hằng
Đặng, Thị Hương
Keywords: Trái cây Việt Nam
Quy định nhập khẩu
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .-Tr.57-68
Abstract: Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19, Trung Quốc đã và đang ngày càng siết chặt các quy định quản lý nhập khẩu đối với nông sản nói chung và trái cây tươi nói riêng. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp số liệu và thông tin từ các nguôn dữ liệu thứ cấp về quy định, yêu cầu của thị trường Trung Quốc đối với trái cây tươi nhập khẩu nhằm cung cấp thông tin toàn diện và đầy đủ các quy định tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với mặt hàng trái cây tươi của Việt Nam trong bối cảnh mới. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng quy định về kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc xuất xứ và thông quan hàng hóa tại cửa khẩu là những quy định đang ngày càng được siết chặt và khắt khe nhất đối với trái cây tươi nhập khẩu. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đối với Nhà nước cũng như đối với doanh nghiệp giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua những rào cản thương mại mà Trung Quốc đang áp dụng, từ đó thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55799
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.