Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55888
Title: Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp Thép Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương
Ngô, Kim Chi
Lê, Nguyễn Thảo Chi
Phan, Bảo Ngân
Nguyễn, Thị Như Ngọc
Trần, Thị Lan Nhi
Keywords: Doanh nghiệp thép
Khả năng thanh toán
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04(211) .- Tr.68-74
Abstract: Một trong những nội dung phản ánh năng lực tài chính của doanh nghiệp (DN) đó là tinh hình và khả năng thanh toán của DN, tình hình công nợ cũng như khả năng trang trả các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn của DN. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán giúp các đối tượng quan tâm như ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp, ...và ngay cả với nhà quản trị DN có được những thông tin hữu ích, trong việc ra quyết định kinh doanh. Thép là ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, tuy nhiên vài năm trở lại đây mặc dù tỷ lệ tăng trưởng vẫn tăng nhưng có xu hướng giảm dần, đây cũng là khó khăn các DN thép cần quan tâm. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của các DN thép sẽ cung cấp các thông tin hữu ích giúp các đối tượng quan tâm có cái nhìn khái quát từ đó có những quyết định kinh doanh, đầu tư phù hợp và hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55888
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.