Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56158
Title: Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Hà, Thị Thanh Nga
Chu, Thị Thúc
Keywords: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nhỏ
Giải pháp phát triển
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 589 .- Tr.34-36
Abstract: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp một tỉ lệ không nhỏ vào GDP, tạo nhiều việc làm cho người lao động, giúp ổn định kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, so sánh giữa tỷ trọng các DNNVV trong tổng số doanh nghiệp và mức đóng góp của loại hình doanh nghiệp này thì còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm lực của mình. Bài viết làm rõ thực trạng phát triển của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đưa ra một số giải pháp nhằm hỗ trợ các DNNVV phát triển trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56158
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.