Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56465
Title: Đánh giá tác động của COVID-19 đến ngành du lịch của Tp. Cần Thơ và giải pháp hồi phục. Góc nhìn từ nhà quản lí và chuyên gia.
Authors: Huỳnh, Văn Đà
Trương, Quốc Thắng
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thu thập các ý kiến từ các nhà quản lí và chuyên gia trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đánh giá chung về tình hình cũng như khả năng phục hồi từ đó đưa ra giải pháp phục hồi cho ngành du lịch địa phương. Sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, đi kèm với khảo sát ý kiến bằng bảng hỏi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56465
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.