Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56471
Title: Nghiên cứu phát triển du lịch xã Bình An, tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Võ, Thị Thảo Ly
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá các điều kiện phát triển du lịch xã Bình An; đề xuất các giải pháp phát triển du lịch xã Bình An. Phương Pháp nghiên cứu: Thu thập thông tin và xử lí tài liệu; Khảo sát thực địa; Điều tra bằng bảng câu hỏi và xử lí số liệu.
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56471
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.