Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56536
Title: Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với khai thác di sản tôn giáo, tín ngưỡng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay
Authors: Chu, Văn Tuấn
Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Di sản
Sản phẩm du lịch
Tín ngưỡng
Tôn giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60 .- Tr.58-64
Abstract: Việt Nam không chỉ có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào mà còn đang sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa nói chung, tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng hết sức phong phú, đa dạng. Đây là một thế mạnh mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có được. Trong bối cảnh hội nhập, giao lưu quốc tế, giá trị di sản văn hóa là yếu tố hết sức quan trọng tạo nên bản sắc, sức hấp dẫn quốc gia. Do vậy, cần xem các di sản văn hóa, di sản tôn giáo, tín ngưỡng vật thể, phi vật thể là nguồn tài nguyên giàu tiềm năng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch. Nguồn tài nguyên thiên nhiên cho dù có dồi dào bao nhiêu, nhưng nếu cứ khai thác sẽ đến lúc cạn kiệt. Trong khi đó, nguồn tài nguyên tôn giáo. tín ngưỡng, nếu biết cách giữ gìn, bảo tồn và khai thác hợp lý sẽ không bao giờ cạn kiệt. Trọng bối cảnh hội nhập và giao lưu quốc tế, Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của mình. Để biến nguồn tài nguyên tài nguyên di sản văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng thành sản phẩm phục vụ du lịch, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc các mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) hiện nay, cần có sự tham gia phối hợp của nhiều ngành như khoa học và công nghệ (KH&CN, trong đó có khoa học xã hội và nhân văn), ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trước hết, chúng ta cần xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về các di sản tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là công việc mà lâu nay chúng ta chưa quan tâm và tiến hành một cách có hệ thống. Trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu này, chúng ta sẽ số hóa, khai thác để biến thành các sản phẩm phục vụ du lịch như bản đồ di sản, các công cụ tìm kiếm, các tiện ích, phần mềm, website... Hy vọng rằng, đây là nhiệm vụ sẽ được các cấp, các ngành quan tâm, phối hợp thực hiện trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56536
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.