Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56853
Title: Thực trạng quy hoạch, quản lý quy hoạch các công trình cao tầng trong nội đô thành phố Hà Nội
Authors: Trần, Ngọc Hùng
Keywords: Thực trạng quy hoạch
Quản lý quy hoạch
Công trình cao tầng
Nội đô thành phố Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.5-7
Abstract: Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà nội nói riêng đã dẫn đến quá trình Đô thị hóa rất mạnh với sự dịch chuyển dân cư vào các thành phố lớn diễn ra với tốc độ rất cao. Thủ đô Hà Nội năm 1988 là 2,6 triệu người, Hà Tây là 2,3 triệu người (tổng cộng 2 tỉnh, thành phố gần 5 triệu người). Đến năm 2017 dân số Hà Nội là trên 9 triệu người (chưa kể người trong và ngoài nước đến tạm trú, lưu trú, đến làm việc, học tập, chưa kể khách vãng lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56853
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.