Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56992
Title: Thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
Authors: Trần, Thế Tuân
Bùi, Văn Viễn
Nguyễn, Hữu Dũng
Keywords: Thu hút vốn FDI
Tỉnh Hà Nam
Khu công nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 07 .- Tr.51-53
Abstract: Trong thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp (KCN), nhờ đó đóng góp vào ngân sách nhà nước và tạo nhiều công ăn việc làm cho địa phương, Tuy nhiên, trong bốì cảnh hiện nay, vấn đề “thuần hóa” các nguồn vốn FDI này thế nào để các doanh nghiệp FDI hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nói chung, cũng như Hà Nam nói riêng không chỉ là “thuê đất”, “thuê nhân công” đang rất cấp bách. Để giải quyết được vấn đề này cần có nhiều giải pháp mang tính tổng thể và đồng bộ, trong đó việc gắn kết doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa là vấn đề mấu chốt nhất. Giải pháp này không thể áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính, mà cần có những chính sách, định hướng để tăng tính kết nối giữa 2 khối doanh nghiệp này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56992
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.