Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57177
Title: Phân tích định tính và định lượng flavonoid trong thân rễ ngải đen (Kaempferiaparvijtom Wall. Ex. Baker) bằng sắc ký lớp mỏng và phương pháp quang phổ
Authors: Đỗ, Thị Hà
Vũ, Thị Diệp
Nguyễn, Thị Thu
Nguyễn, Tiến Dũng
Nguyễn, Thị Thu
Trần, Ngọc Lân
Keywords: Kaempferia parviflora
Định tính
Định lượng
Tổng số flavonoids
Đo quang phổ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 512 .- Tr.25-29
Abstract: Ngải đen là cây thảo lâu năm, có tên khoa học là Kaempferia parviflora Wall. Ex, Baker, họ Gừng (Zingiberaceae), Cây phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và Lào ở Việt Nam loài này được phát hiện ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Thanh Hóa, Nghệ An, .... Thân rễ ngải đen có chứa các nhóm chất chính là flavonoid, glycosid Pl, steroid, trong đó chủ yếu là nhóm flavonoid với thành phần chính là dẫn xuất 7-methoxy. Các nghiên cứu chứng minh ngải đen có nhiều tác dụng dược lý như chống viêm, chống dị ứng, kháng khuẩn, bảo vệ dạ dây, tác dụng trên tim mạch, tác dụng trên hệ sinh dục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57177
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.