Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57297
Title: Cục diện biển Đông năm 2020 và triển vọng năm 2021
Authors: Dương, Văn Huy
Keywords: ASEAN
Biển Đông
Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung quốc
Cuộc chiến công hàm
Cục diện biển Đông
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 03 .- Tr.13-24
Abstract: Tình hình biển Đông tiếp tục căng thẳng trong năm 2020 do Trung Quốc tăng cường các hành động cứng rắn ở biển Đông và cạnh tranh Trung – Mỹ ngày càng gia tăng ở vùng biển này. Hơn nữa, các quốc gia có lợi ích liên quan cũng gia tăng biện pháp đấu tranh pháp lý ở biển Đông chống lại các sự hiện diện mang tính cứng rắn của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp. Điều đó khiến cho biển Đông tiếp tục trở thành điểm nóng an ninh khu vực. Trong bối cảnh đó, bài viết phân tích các động thái gia tăng kiểm soát biển Đông của Trung Quốc, nhất là khu vực tăng cường hiện diện về mặt quân sự, bán quân sự, dân sự cũng như tiếp tục đẩy mạnh hành chính hóa khu vực biển này. Đồng thời, bài viết cũng phân tích phản ứng của các bên, trong đó có các phản ứng của các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và phản ứng của các nước lớn khác, nhất là Mỹ. Từ đó đưa ra một số nhận định về xu thế diễn biến trong cục diện biển đông vào năm 2021.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57297
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.