Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5738
Nhan đề: Mối quan hệ giữa thuế, FDI và chất lượng của môi trường ở các nước đang phát triển
Tác giả: Huỳnh, Văn Mười Một
Diệp, Thanh Tùng
Từ khoá: Chất lượng môi trường
FDI
Thuế
S-GMM
Các nước đang phát triển
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.8-20
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu vai trò của thuế trong mối quan hệ giữa FDI và chất lượng môi trường (CLMT) tại 88 quốc gia đang phát triển giai đoạn 2001-2013 bằng phương pháp ước lượng S-GMM {System Generalized Method of Moments). Kết quả ước lượng cho thấy, có sự khác biệt trong các tác động của FDI, nguồn thu thuế và biến tương tác của chúng lên CLMT trong mẫu tổng thể và hai mẫu phụ dựa trên thu nhập - các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Ngoài ra, các biến kiểm soát như chất lượng quản trị công, đầu tư trong nước, tăng trưởng kinh tế, độ mở thương mại, lạm phát và cơ sở hạ tầng cũng tác động đến CLMT tại các quốc gia này. Các phát hiện trên đưa đến một số hàm ý chính sách quan trọng cho chính phủ tại các nước đang phát triển.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5738
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_9.15 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.