Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57765
Title: Lạm dụng chất gây nghiện và các nguy cơ nghiện chất ở hoc sinh trung hoc phổ thông
Authors: Đỗ, Ngọc Khanh
Keywords: Sử dụng chất gây nghiện
Nguy cơ lạm dụng chất gây nghiện
Học sinh trung học phổ thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 02 .- Tr.67-81
Abstract: Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng sử dụng chất gây nghiện và các biểu hiện cảnh báo nguy cơ lạm dụng chất của 745 học sinh trung học phổ thông Việt Nam ở 3 tỉnh, thành là Hà Nội, Thanh Hóa, Hòa Bình. Bảng hỏi được thiết kế dựa trên các kết quả nghiên cứu đi trước về mức độ thường xuyên dùng các chất gây nghiện và các biếu hiện cảnh báo nguy cơ lạm dụng chất đế thu thập dữ liệu thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ học sinh sử dụng chất gây nghiện và có nguy cơ lạm dụng chất gây nghiện trong mẫu chọn thấp hơn nhiều so với kết quả của các nghiên cứu khác trên thế giới: 68,2% không bao giờ dùng chất gây nghiện, 26,4% số em chỉ sử dụng dưới 1 lần mỗi tháng; 4,0% số học sình sử dụng vài lần trong một tháng; 1,4% số học sinh sử dụng thường xuyên. Các hành vi có nguy cơ thường gặp nhất là biểu hiện mệt mỏi, thiếu động lực, cần tiền nhiều hơn bình thường mà không dám nói lý do, mắt đỏ, mất tập trung, giảm trí nhớ, cố giấu gia đình về nơi mình đi chơi và bạn bè của mình, kết quả học tập sụt giảm đáng kê. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ biếu hiện hành vi cảnh báo nguy cơ lạm dụng chất gây nghiện theo giới tính, thành tích học tập, tuổi, nơi ở của học sinh trung học phổ thông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57765
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.