Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57921
Title: Bảo tồn Nhà Cổ vùng đất Nam Bộ gắn với phát triển du lịch
Authors: Trần, Thanh Thảo Uyên
Keywords: Nhà Cổ
Nam Bộ
Phát triển du lịch
Bảo tồn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 05 .- Tr.44-45
Abstract: Những ngôi Nhà Cổ vùng đất Nam Bộ là sự kết tinh giữa trí tuệ và sức lao động của nhiều thế hệ. Yếu tố thẩm mỹ, tính triết lý thể hiện qua các Hoành Phi, Câu đối, Bao lam, Đại Tự... Làm cho từng ngôi nhà mang đặc trưng riêng và chứa đựng chiều sâu văn hóa mỗi vùng miền. Để những dấu ấn văn hóa, lịch sử ở những ngôi nhà cổ Nam Bộ thực sự "sống", một trong những giải pháp là gắn với phát triển du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57921
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.