Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58245
Title: EVNNPT Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Authors: Lê, Quốc
Keywords: EVNNPT Tổng kết công tác năm 2018
Triển khai nhiệm vụ năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 237 .- Tr.12-13
Abstract: Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong năm 2018, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58245
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.