Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58352
Title: Người cách mạng phải đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Người cách mạng phải đấu tranh
Trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 01 .- Tr.40-43
Abstract: Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng, chống, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân để xây dựng Đảng Cộng sản việt Nam thành một Đảng cách mạng chân chính, khỏe mạnh - đội tiên phong của giai cấp, nhân dân và dân tộc. Kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, với bút danh T.L., Hồ Chí Minh viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đăng báo Nhân Dân, số 5409, ngày 3-2-1969. Sau nửa thế kỷ ra đời, những lời dặn của Người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58352
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.