Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58421
Title: Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư tại địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh
Authors: Hồ, Thị Hiền
Trần, Thị Vân
Keywords: Giải phóng mặt bằng
Công tác bồi thường
Tái định cư
Xã Nghi Phú
Thành phố Vinh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.22-23
Abstract: Xã Nghi Phú có diện tích 647 ha, có vị trí nằm trung tâm thành phố Vinh, với dân số gần 20.000 người, trình độ dân trí không đồng đều. Cùng chung với sự phát triển của thành phố. Xã có tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo công tác thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn diễn ra mạnh mẽ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58421
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
644.76 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.