Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58428
Nhan đề: Giấc ngủ & khả năng miễn dịch
Tác giả: Duy Trung
Từ khoá: Giấc ngủ
Tầm quan trọng
Khả năng miễn dịch
Virus Covid 19
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.18-19
Tóm tắt: Trong hơn một năm nay, khi cả thế giới đang gồng mình đối phó với đại dịch Covid-19, Tạp chí Thuốc & Sức khỏe đã có bài viết về các biện pháp có thể thực hiện nhằm tăng cường hệ miễn diễn – trong đó có việc cải thiện giấc ngủ - với mục đích giúp mọi người có thể tự trang bị sức đề kháng nhằm đối phó và chiến thắng dịch bệnh. Trong bài viết này, tác giả cung cấp thêm một số tư liệu khoa học đặc biệt để làm rõ hơn về mối liên hệ qua lại hai chiều chặt chẽ giữa giấc ngủ và hệ miễn dịch.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58428
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
594.31 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.