Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58577
Title: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất tại các trường đại học và cao đẳng
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Giáo dục thể chất
Chất lượng giảng dạy
Đại học
Cao đẳng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.115-117
Abstract: Song song với các hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi kiến thức tại các trường đại học và cao đẳng, giáo dục thể chất (GDTC) được xem là một trong những hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh sinh viên. GDTC là một trong năm mặt giáo dục không thể thiếu trong chương trình đào tạo của mỗi trường đại học như: đức, trí, thể, mỹ, lao động. Do đó, việc đánh giá chất lượng GDTC trong các trường đại học, cao đẳng là việc làm hết sức cần thiết, để từ đó tìm ra các biện pháp khắc phục những điểm còn yếu, phát huy những yếu tố có lợi, ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy môn GDTC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58577
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.