Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58641
Title: Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Authors: Đình Tùng
Keywords: Đảng Cộng sản
Trung Quốc
Kinh nghiệm
Đấu tranh
Tham nhũng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.63-66
Abstract: Là đảng cầm quyền của một đất nước hơn 1 tỷ dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ trong nội Đảng. Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người phát động chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn với tên gọi “đá hổ, diệt ruồi”. Những kết quả đạt được hết sức to lớn, nhiều chuyên án, vụ án lớn với nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao đã bị xử lý góp phần nâng cao uy tín chính trị cũng như khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58641
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.