Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58647
Title: Phát triển kĩ năng nghe, nói cho học sinh lớp 2 qua phân môn tập làm văn theo quan điểm giao tiếp
Authors: Nguyễn, Văn Bản
Phan, Thị Bảo Hà
Chu, Thị Khánh Hà
Keywords: Giao tiếp
Kĩ năng nghe – nói
Quan điểm giao tiếp
Kĩ năng giao tiếp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.10-15
Abstract: Kĩ năng nghe - nói là hai trong bốn kĩ năng cơ bản (nghe, nói đọc, viết) mà chương trình dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học có nhiệm vụ hình thành và phát triển theo quan điểm dạy học tiếng Việt thông qua giao tiếp và để giao tiếp. Bài báo của chúng tôi trình bày thực trạng kĩ năng nghe - nói và một số biện pháp phát triển các kĩ năng này cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập làm văn theo quan điểm giao tiếp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58647
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.