Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58778
Title: Nhận biết rủi ro tín dụng - khâu quan trọng nhất trong quản trị tín dụng của ngân hàng thương mại
Authors: Nguyễn, Văn Lợi
Keywords: Rủi ro tín dụng
Quản trị tín dụng
Nhận biết rủi ro tín dụng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.47-50
Abstract: Quản trị tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách quản trị và kinh doanh tín dụng của ngân hàng thương mại nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong phạm vi mức rủi ro có thể chắp nhận. Khâu đầu tiên trong quản trị tín dụng đó là nhận biết rủi ro tín dụng, trên cơ sở nhận biết rủi ro các nhà quản trị sẽ tiếp tục thực hiện các khâu tiếp theo, đây là một trong các nội dung quan trọng nhất trong công tác quản trị tín dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58778
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.