Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58800
Title: Nghiên cứu tối ưu các điều kiện sinh tổng hợp enzyme endolysin từ chủng tái tổ hợp E.coli BL21-Lysl
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải
Nguyễn, Thị Giang
Đỗ, Thị Kim Trang
Nguyễn, Thị Thắm
Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Endolỵsin
Kháng sinh thực phẩm
LysL
Vi khuẩn tái tổ hợp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 02 .- Tr.64-70
Abstract: Endolysins (hay tên gọi khác là lysins) là các enzym thủy phân có nguồn gốc từ thực khuẩn thể (bacteriophage) có tác dụng phá hủy peptidoglycan của thành tế báo vi khuẩn, được coi như một chất kháng sinh thực phẩm có hoạt tính tác động chọn lọc và rất an toàn cho người sử dụng. Trong nghiên cứu này, chủng vi khuẩn tái tổ hợp E. coli BL21 mang gen Lysl., mã hóa endolysin được tối ưu điều kiện nuôi cấy cho quá trình sinh tổng hợp protein enđolysin. Phưong pháp thu hồi enzyme và tính kháng khuẩn đặc hiệu của endolysin LysL cũng dược tiến hành nghiên cứu. Kết quả cho thấy, enzyme endolysin LysL được biểu hiện mạnh trong điều kiện nồng độ chất cảm ứng IPTG 0,5 mM được bổ sung vào môi trường nuôi cấy gồm các thành phần tối ưu: cao nấm men 3 g/l, tryptone 7 g/l, NaCl 10 g/l. Điều kiện nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng của vi khuẩn cũng như biểu hiện enzyme endolysin là 30 C, với thời gian thu hồi sinh khối tế bào vi khuẩn sau khi bổ sung chất cảm ứng là 4-5 giờ. Phưong pháp phá vỡ tế bào bằng sóng siêu âm là hiệu quả cho việc thu hồi endolysin với hoạt độ enzyme đạt 8,6 U/ml dịch protein thô. Kết quả nghiên cứu đặt nền tảng cho các nghiên cứu sản xuất enzyme endolysin LysL tái tổ hợp quy mô lớn, ứng dụng trong bảo quản sữa và thực phẩm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58800
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.