Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58814
Title: Thành phần và giá trị bảo tồn các loài động vật hoang dã bị săn bắt bởi người dân địa phương ở khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Săn bắt
Thợ săn
Động vật hoang dã
Quần thể
Bảo tồn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 02 .- Tr.130-138
Abstract: Nghiên cứu này nhầm đánh giá thành phần loài và giá trị bảo tồn các loài động vật hoang dã (ĐVHD) bị săn bắt bởi ngưòi dân địa phương ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên (KBTTN) Đakrông góp phần làm cơ sở khoa học để hỗ trợ các nhà quản lý và các nhà chuyên môn xây dựng các kế hoạch quản lý hiệu quả tài nguyên ĐVHD ở KBTTN Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Tổng số 76 người bao gồm cán bộ kiểm lâm, người dân địa phương và đặc biệt là các thợ săn đã được lựa chọn để phỏng vấn các thông tin về các loài mà họ săn bắt được hoặc biết được. Khảo sát thực địa đã được tiến hành trên 4 tuyến để xác định thành phần loài và số lượng cá thể của mỗi loài bị săn bắt. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 40 loài ĐVHD đã bị cộng đồng săn bắt phổ biến, gồm có 25 loài thú, 9 loài lưỡng cư và bò sát, 1 loài chim và 5 loài cá, trong đó có nhiều loài được xếp hạng từ mức sắp nguy cấp đến nguy cấp ở mức độ quốc gia và quốc tế. Có 4 loài thú gồm: Chồn vàng, Chồn bạc má, Sóc bụng đỏ và Chuột núi đuôi dài được ghi nhận lần đầu ở KBTTN Đakrông thông qua phân tích các loài ĐVHD bị săn bắt bởi người dân địa phương. Khảo sát thực địa theo tuyến ghi nhận 31 loài ĐVHD bị săn bắt trong đó có 15 loài thú có giá trị kinh tế cao với tổng số 79 cá thể được ghi nhận chiếm phần lớn sản lượng các loài ĐVHD bị săn bắt. Mùa săn bắt và sản lượng săn bắt tập trung chủ yếu vào mùa mưa. Hầu hết các loài ĐVHD bị săn bắt từ KBTTN Đakrông. Thực trạng các quần thể của các loài ĐVHD hầu hết bị suy giảm do săn bắt để bán, mất sinh cảnh và được đánh giá còn ít, một số loài đã trở nên hiếm hoặc rất hiếm như tê tê, nai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58814
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.45 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.