Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58886
Title: Chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp; Nhiều vấn đề cần giải quyết. Kỳ 2: Về chính sách tạo nguồn và sử dụng cán bộ trẻ
Authors: Bùi, Văn Tiếng
Keywords: Chính sách cán bộ
Chính sách tạo nguồn
Cán bộ trẻ
Sau đại hội đảng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.50-52
Abstract: Chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp luôn phát sinh nhiều vấn đề cần kịp thời gian giải quyết, tránh cho cán bộ có những tâm tư không đáng có, những mặc cảm tâm lý “Còn duyên kẻ đón người đưa/ Hết duyên, đi sớm, về trưa mặc lòng”. Vì thế, ngay sau đại đảng bộ các cấp, các địa phương trong cả nước đã nhanh chóng đưa ra những chế độ, chính sách đối với cán bộ. Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu với độc giả loạt bài dài 3 kỳ “Chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp: Nhiều vấn đề cần giải quyết” của tác giả Bùi Văn Tiếng, nguyên Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, tiếng nói của một người nhiều năm gắn bó, tâm huyết với nghề tổ chức xây dựng Đảng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin giới thiệu kỳ 2: Về chính sách tạo nguồn và sử dụng cán bộ trẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58886
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
865.36 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.