Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59031
Title: Nghiên cứu xác định các thông số tối ưu máy rửa thanh long TL-4
Authors: Đào, Vĩnh Hưng
Nguyễn, Trọng Minh Khiêm
Keywords: Máy rửa thanh long
Thanh long ruột đỏ
Thanh long ruột trắng
Độ sạch
Độ gãy tai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.41-47
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là hoàn thiện thiết kế chế tạo máy rửa thanh long năng suất 3 - 4 tấn/giờ. Máy hoạt động theo cơ chế “rửa phun thủy động kết hợp quay” kết hợp nguyên lý “đảo quả” để rửa thanh long đặc biệt loại ruột đỏ phục vụ xuất khẩu. Máy được bố trí 15 vòi rứa cố định để rửa sơ bộ áp suất thấp và 32 vòi rửa quay áp suất cao trong đó 16 vòi rửa quay dưới và 16 vòi rửa quay phía trên. Kết quả thực nghiệm đa yếu tố gồm áp suất và vận tốc xích tải rửa cho loại thanh long ruột đỏ. Kết quả tối ưu xác định được vận tốc xích tải tối ưu vtư= 0,1 m/s, áp suất nước rửa tối ưu PM= 5,89 bar, tương ứng với độ sạch tối ưu là 96,7% và độ gãy tai quả tối ưu là 3,8%. Đối với các máy cũ dùng vòi phun cố định độ sạch khi rửa chỉ đạt 60 - 70%. Nguyên lý rửa mới số vòi giảm một nửa so với các máy trước đây cùng năng suất, dẫn đến giảm được đáng kể chi phí vận hành và đầu tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59031
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.