Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59189
Title: Chiến thắng Đồng Lộc - biểu tượng cao quý của Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Chiến thắng Đồng Lộc
Biểu tượng cao quý
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng
Khát vọng cống hiến
Thanh niên Việt Nam
Thời đại Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07 .- Tr.3-7
Abstract: Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng ngày 20-7-2018, tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "50 năm Chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực". Tại Hội thảo, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có bài phát biểu khai mạc. Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59189
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.