Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59259
Title: Công tác phát triển Đảng viên của Đảng bộ Học viện Phòng không - Không quân (2010-2015) một số kết quả và kinh nghiệm
Authors: Khuất, Văn Hùng
Keywords: Công tác phát triển Đảng viên
Học viện Phòng không-Không quân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.101-104
Abstract: Là trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) và quân đội, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy Học viện PK-KQ đã chú trọng công tác phát triển đảng viên nhằm tăng thêm sinh lực cho Đảng bộ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Học viện. Những kết quả về công tác phát triển đảng viên của Học viện trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã để lại những kinh nghiệm cho công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59259
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.