Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59262
Title: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác cải cách hành chính năm 2018 của thanh tra Chính phủ
Authors: Hoàng, Giang Thành
Keywords: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác cải cách hành chính năm 2018
Thanh tra Chính phủ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.9-11
Abstract: Nhờ sự quan tâm, tập trung chỉ đạo thống nhất, toàn diện của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng các dơn vị, công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ tốt hơn cho cơ quan, tổ chức và nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59262
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.