Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59268
Title: Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Authors: Nghiêm, Phú Cường
Keywords: Tổ chức và hoạt động
Thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.19-21
Abstract: Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra bao gồm: Thanh tra Bộ; Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản; Cục Thú y; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Trồng trọt; Cục Chăn nuôi; Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối. Riêng Thanh tra Bộ có 06 phòng thực hiện các chức năng nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59268
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.