Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59302
Title: Hoạt động của Đồng chí Tôn Đức Thắng tại nhà tù Côn Đảo
Authors: Trần, Thị Huyền
Keywords: Tôn Đức Thắng
Nhà tù Côn Đảo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.71-74
Abstract: Tháng 7-1929, khi đang hoạt động sôi nổi trong Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Nam Bộ, đồng chí Tôn Đức Thắng bị thực dân Pháp bắt. Sau gần một năm bị giam cầm, tra tấn tại Khám Lớn Sài Gòn, ngày 25-6-1930, thực dân Pháp mở phiên tòa đại hình, xét xử Tôn Đức Thắng tại Sài Gòn, đồng chí bị kết án 20 năm khổ sai. Đêm ngày 2 rạng ngày 3-7-1930, chính quyền thuộc địa đày Tôn Đức Thắng ra Côn Đảo. Trải qua hơn 16 năm bị giam cầm trong lao tù thực dân, đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản; góp phần sáng lập, duy trì và phát triển Hội tù nhân và Chi bộ khám Chỉ tồn; nêu cao tấm gương người cộng sản kiên trung, tình yêu thương đồng chí, động viên các đồng chí cùng bị giam tin tưởng ở tương lai tất thắng của cách mạng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59302
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.