Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59364
Title: Những quy định liên quan đến kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị Hành chính - kinh tế đặc biệt
Authors: Vũ, Thành Hưng
Nguyễn, Nghĩa Hiển
Keywords: Những quy định liên quan đến kiểm tra
Xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Của đơn vị Hành chính - kinh tế đặc biệt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .- Tr.28-30
Abstract: Bài viết: Khái quát về đơn vị HC-KTĐB; một số vấn đề đặt ra trong các quy định liên quan đến kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị HC-KTBB và kiến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59364
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.