Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59387
Title: Văn bản mới ban hành
Keywords: Văn bản mới ban hành
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .- Tr.46-48
Abstract: Bài viết: Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân; chề độ bồi dưỡng đối với các đối với các đối tượng Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiêu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Bộ tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện phòng chống PCTN năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59387
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.