Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59388
Title: Vùng đất của những Lu, Hũ, Vại, Khạp
Authors: Hoàng, Văn Hào
Keywords: Vùng đất
Lu
Vại
Khạp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 01+02 .- Tr.52-54
Abstract: Cách đây mấy năm khi sang Campuchia du lịch, tôi thấy người dân ở đây sử dụng những cái lu rất to bằng xi măng để đựng nước thật tiện lợi, lại chứa nước được nhiều. Dù vậy, anh hướng dẫn viên lại bảo với tôi rằng: "Coi vậy chứ đựng nước không có ngọt và ngon lành giống như lu sành của Việt Nam mình đâu!".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59388
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.