Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59389
Title: Campuchia - cơ hội tăng trưởng kinh tế và những rủi ro về tham nhũng
Authors: Dương, Nguyễn
Keywords: Campuchia
Cơ hội tăng trưởng kinh tế
Những rủi ro về tham nhũng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .- Tr.49-52
Abstract: Campuchia đang phát triển thành một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Quốc gia này đã được Ngân hàng Phát triển Châu Á đặt tên là “Nền kinh tế mới của châu Á”. Vào tháng 7 năm 2016, Ngân hàng Thế giới đã nâng cấp phân loại của Campuchia từ một quốc gia thu nhập thấp thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp và đang tiếp tục tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Sự tăng trưởng này phần lớn đến từ những cải cách trong lĩnh vực tài chính đầy triển vọng của Campuchia. Ngoài việc phát triển mạnh mẽ lĩnh vực tài chính, Campuchia đã tập trung vào đa dạng hoá nền kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59389
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.