Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5939
Nhan đề: Kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp trong Hiến pháp năm 1946 và những kinh nghiệm tham khảo trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Vũ, Văn Nhiêm
Trương, Thị Minh Thùy
Từ khoá: Kiểm soát
Lập pháp
Hành pháp
Chất vấn
Bỏ phiếu tín nhiệm
Hiến pháp 1946
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.74-80
Tóm tắt: Bài viết phân tích sự kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp trong Hiến pháp năm 1946, như: kiểm soát qua cách hình thức hình thành hành pháp, chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm, xét xử của lập pháp đối với hành pháp… Từ đó, chỉ ra những kinh nghiệm tham khảo trong việc hoàn thiện các quy định về kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5939
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.91 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.