Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59430
Title: Triệu Xuân - trường đời lấp lánh
Authors: Xuân Cang
Keywords: Triệu Xuân
Trường đời lấp lánh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và tác phẩm;Số 34 .- Tr.115-122
Abstract: Trên chặng đường này, anh đã báo tin sẽ cho ra đời tiểu thuyết Hồn Việt. Nghe tên truyện đã thấy một cuộc đấu tranh gian khổ để gìn giữ và làm sáng lên những tinh hoa của dân tộc trong thời hội nhập toàn cầu; cảnh báo nguy cơ nào đó trong xã hội, một tiếng nói cứu hiểm của người thời Khảm. Đặc điểm của Triệu Xuân trong văn chương là cái sau thường hay hơn cái trước. Chúng ta hy vọng Hồn Việt sẽ là như thế. Riêng tôi sẽ đón đọc và hy vọng tìm thấy cái hồn Dịch trong một tác phẩm của một nhà văn mà, trong cõi vô thức anh đi đúng con đường Dịch học đã mách bảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59430
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.42 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.