Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59441
Title: Làng Phà - Lời bình của Đặng Huy Giang
Authors: Ngô, Thế Trường
Keywords: Làng phà
Lời bình của Đặng Huy Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 34 .- Tr.140-141
Abstract: Trước hết, phải nói ngay: “Làng phà" là một tứ thơ giản dị mà sâu sắc, giản dị mà khó làm. Nó như được chuyển hóa, được thăng hoa trên cái nên của tình yêu chân thành lẫn cảm xúc chân thành. Nhờ thế mạnh này mà “Làng phà" như không hề có dấu vết nghề và được viết như không, như thể một bài thơ tự lòng, một bài thơ bắt được vậy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59441
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.