Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59442
Title: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội nhân tố góp phần thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
Lê, Tuấn Vinh
Keywords: Giáo dục chính trị
Tư tưởng
Quân đội
Chiến dịch Điện Biên Phủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.72-77
Abstract: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày đêm đầy cam go thử thách, bộ đội vừa chiến đấu vừa xây dựng trận địa, ăn, ngủ ngay tại công sự trên trận địa, đối mặt với quân địch, cường độ chiến đấu vượt lên sức chịu đựng của một con người, vì vậy đã làm xuất hiện những biểu hiện hữu khuynh tiêu cực trong hàng ngũ cán bộ, chiến sĩ Điện Biên. Dưới sự lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy Mặt trận và các cấp ủy đảng, một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt, không nhân nhượng góp phần dập tắt tư tưởng "Hữu khuynh tiêu cực" trước khi bước vào đợt chiến đấu quyết định. Khi đánh giá một trong những nguyên nhân của chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Cuộc đấu tranh chống tư tưởng hữu khuynh tiêu cực là một thành công rất lớn của công tác chính trị trên mặt trận Điện Biên Phủ, một trong những thành công lớn nhất của công tác chính trị trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59442
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.41 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.