Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5945
Title: Bất cập trong quy trình thi tuyển công chức và hướng hoàn thiện
Authors: Trương, Tư Phước
Keywords: Thi tuyển công chức
Tuyển dụng công chức
Quy trình thi tuyển công chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 01 .- Tr.24-32
Abstract: Thi tuyển là một hình thức được áp dụng rất phổ biến trong tuyển dụng công chức ở Việt Nam. Hoạt động này được tiến hành theo một quy trình tương đối chặt chẽ dựa trên những quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, quy trình thi tuyển công chức và việc thực hiện trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Bài viết phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập trong quy trình thi tuyển công chức và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5945
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.