Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59528
Title: Tác động của Brexit đến xu hướng của dòng vốn FDI vào Việt Nam
Authors: Bùi, Quý Thuấn
Đỗ, Hương Lan
Keywords: Brexit
Dòng vốn FDI
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 06 .- Tr.124-136
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế của Việt Nam, việc tăng cường thu hút vốn đầu tư từ các đối tác lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, EU… đang được Việt Nam ưu tiên trong chiến lược thu hút vốn FDI thế hệ mới. Trong đó, EU là một trong các đối tác quan trọng, bởi lẽ EU là một thị trường lớn gồm nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, có sự ảnh hưởng lớn đối với kinh tế toàn cầu và có nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Sau khi hiệp định EVFTA đã kết thúc đàm phán mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư từ các quốc gia EU vào Việt Nam. Tuy nhiên, Anh rời Liên minh Châu Âu dẫn đến những xáo trộn, biến động lớn về chính trị, kinh tế, xã hội của nước Anh và châu Âu, qua đó có tác động lớn đến xu hướng đầu tư của các quốc gia châu Âu ra nước ngoài. Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng và tác động của Brexit tới xu hướng của dòng vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59528
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
679.64 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.