Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59535
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực của người làm công tác hậu cần trong quân đội
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuẩn mực
Cán bộ hậu cần quân đội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.35-39
Abstract: Công tác hậu cần là khâu nối liền hậu phương với tiền tuyến và là một trong những nhân tố làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, chỉ bảo ân cần và động viên sâu sắc, nhằm xây dựng nên một ngành cung cấp vững mạnh, bảo đảm những yêu cầu cần và đủ cho các lực lượng vũ trang, cho quân đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Gần 70 năm qua, lực lượng hậu cần quân đội luôn quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, góp phần to lớn vào sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59535
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.