Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59607
Title: Dịch chuyển văn hóa gia đình ở làng ven đô (Nghiên cứu trường hợp làng Tiền Lệ, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội)
Authors: Lương, Văn Thiết
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Biến đổi
Văn hóa gia đình
Làng ven đô
Ứng xử văn hóa gia đình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.67-79
Abstract: Tiền Lệ là một làng ven đô thuộc tả ngạn sông Đáy thuộc huyện Hoài Đức, mang trong mình những truyền thống văn hóa đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Dưới sự tác động của môi trường, con người và xã hội, Tiền Lệ vẫn giữ trong mình bản sắc văn hóa gia đình người Việt, đặc biệt là sự hiếu nghĩa, tinh tương thân, tương ái… Bài viết góp phần làm sáng tỏ những truyền thống còn ẩn chứa trong mối quan hệ gia đình, làng xóm và trong việc thực hành các nghi lễ gia đình. Theo thời gian, những quan niệm về văn hóa gia đình, những chuẩn mực, nề nếp, gia phong đang đứng trước sự thay đổi mạnh mẽ. Văn hóa gia đình đang ngày càng mai một, biểu hiện sự lai căng, hỗn dung văn hóa trong bối cảnh xã hội mới. Tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, ly hôn đang là những vấn đề nhức nhối tại một làng quê vốn yên bình. Bài viết gợi mở cho những nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa gia đình ven đô và xu thế biến đổi văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59607
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.09 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.